Česká a moravská VoIP telefonie
Česká a moravská VoIP telefonie
seriál jednodenních odborných seminářů
Praha a Brno - podzim 2009
VoIP
ProTel engineering, spol. s r.o., firma vyvíjející telefonní HW a SW
ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky
Česká vědeckotechnická společnost spojů

společně pořádaly v Praze a v Brně
seriál jednodenních odborných seminářů

Česká a moravská VoIP telefonie

Podle informací EU patří Česko mezi země s největším počtem telefonních sítí,
údajně je u nás téměř dvojnásobný počet VoIP sítí než v Německu,
které má přitom osminásobek obyvatel (údaj roku 2008).

Podle informací firmy DIGIMARK používá v Česku VoIP telefonii 44% uživatelů
Internetu, v dalších rozvinutých zemích je to jen 10 až 20% (údaj roku 2007).

Česká firma ProTel zahájila výzkum a vývoj paketové telefonie už v roce 1995,
kdy ještě ve světě nebyly k dispozici naprosto žádné informace o budoucích
možnostech telefonování přes datové sítě nebo Internet.

Tuzemská VoIP telefonie tedy patří ke světové špičce ve znalostech
a uplatňování moderní telefonní techniky.

Cílem pořádaných seminářů je další rozvoj domácí VoIP telefonie.
Na programu byly tématicky zaměřené přednášky a navazující diskuze.
Seminář podporují:
diskuze o telefonnování po internetu a VoIP xPhoNet - centrum telefonních sítí
Mediální partneři:
o počítačových sítích nejen pro administrátory a specialisty
Copyright © 2011 xPhoNet CZ s.r.o.
stránky o internetové telefonii