Česká a moravská VoIP telefonie
Česká a moravská VoIP telefonie
seriál jednodenních odborných seminářů
Praha a Brno - podzim 2009
VoIP
Partneři semináře:
xPhoNet CZ s. r.o., provozovatel centra telefonních sítí
www.xphonet.cz  a  www.xphonet.eu
Nově vznikající společnost - poskytovatel elektronických komunikací,
zaměřená výhradně na provoz české instalace Centra telefonních sítí  xPhoNet.

ProTel engineering, spol. s r.o. - výrobce telefonních ústředen 5. generace
www.phonet.cz
Česká společnost vyvíjející už 15 let speciální telefonní HW a SW, mimo jiné i moderní VoIP
pobočkové telefonní ústředny PBX PhoNet 3000 a internetové telefonní ústředny NET PhoNet 7000
i navazující CTI-SW typu Spojovatelka, Call centrum, Asistent apod. (viz www.phonet.cz).
telefonujeme.cz, diskuse o telefonování přes internet s VoIP
www.telefonujeme.cz
Velmi oblíbený diskuzní server, kde dochází k intenzivní výměně informací o poskytovatelích VoIP služeb, VoIP hardware, VoIP software, VoIP inzerci a VoIP recenzích i článcích. Provoz serveru je zajišťován skupinou pěti dobrovolných nadšenců známých návštěvníkům tohoto serveru
pod přezdívkami: edasx, Vir, kokoska.rokoska, Filo a LiborH.
Svět sítí - informační zdroj nejenom pro administrátory a specialisty
www.svetsiti.cz
Svět sítí je server, který se snaží být kvalitním informačním zdrojem, a to nejen pro síťové administrátory a specialisty, jak je vyjádřeno v podtitulku jejich názvu. Přináší aktuální informace, zajímavosti a novinky ze světa sítí na straně jedné a na straně druhé se podrobněji věnuje technické problematice budování a správy počítačových sítí s těžištěm v oblasti podnikových sítí.

 
Copyright © 2011 xPhoNet CZ s.r.o.
Telegro.cz - portál o internetové telefonii a věcech okolo
www.telegro.cz
Aktuální zprávy, popisy protokolů, telefonů i ústředen Asterisk a slovník pojmů.
Provozováno firmou Skymia s.r.o.
netguru.cz, nezávislý odborný on-line magazín
www.netguru.cz
Server zveřejňující odborné články, informace o novikách, konferencích a soutěžích týkajích se
aktivních síťových prvků, bezpečnosti, datových center, digitálního satelitního vysílání, DSL, DWDM,
Ethernetu, FTTH, Green IT, High Definition, HSPA/3G, IPTV, LAN, Metalických sítí, MAN,
MPLS-TP, NAS, Optických sítí, Pasivních síťových prvků, PoE, Routerů, Switchů, VoIP, WAN etc.
EXPONET s.r.o., pořadatel IP Telephony Workshop
www.expo-net.cz  a  www.iptw.cz
Společnost Exponet s.r.o. organizuje skupinu tradičních konferencí: Data Storage Workshop,
Cloud Computing Conference, IT secirity workshop, Linux Expo, Mobile and Wireless Solution
a 24.11.2009 už 6. ročník IP Telephony Workshop.