Česká a moravská VoIP telefonie
Česká a moravská VoIP telefonie
seriál jednodenních odborných seminářů
Praha a Brno - podzim 2009
VoIP
Pořadatelé semináře:
ProTel engineering, spol. s r.o., firma vyvíjející telefonní HW a SW
www.phonet.cz    www.xphonet.eu    www.ephonet.cz
Společnost zabývající se především vývojem telefonních zařízení. Mezi již známé produkty patří pobočkové telefonní ústředny PBX PhoNet 3000, internetové telefonní ústředny NET PhoNet 7000
a internetové telefonní brány GTW PhoNet 1000.

ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky
www.comtel.cz
Hlavním posláním katedry je vzdělávání v bakalářském, inženýrském a doktorském programu.
Dále pak katedra pořádá odborná školení a kurzy, poskytuje poradenství, testování a měření
v oblasti telekomunikací a IT. Pracovníci katedry se také podílejí na řešení řady odborných, vědeckých a výzkumných úkolů.
Česká vědeckotechnická společnost spojů
www.cvtss.cz
Zakládající člen Českéh svazu vědeckotechnických společností,
společnost registrovaná svou pobočkou FITCE CZ ve Federaci
telekomunikačních inženýrů Evropské unie.

 
Copyright © 2011 xPhoNet CZ s.r.o.